Emre Önal

Network ve Donanım Uzmanı

Bilgi Sistemleri Sorumlusu

Emre Önal

Network ve Donanım Uzmanı

Bilgi Sistemleri Sorumlusu

Başarılı olmak için çalışmak, çalışmak için istekli olmak gerekir.

Network (Ağ) Altyapı Kablolama

Kasım 22, 2019 BLOG
Network (Ağ) Altyapı Kablolama

Ms Windows 2000, 2003,2008 satış ve kurulumları, kablolu veya kablosuz network sistemleri kurulumu, Uzak mesafeler arası ağların güvenli çalışması için gerekli önlemlerin alınması vb. hizmetler, MS Exchange Server Kurulum ve Yapılandırma hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz…

Ağ (Network) Nedir ?

Kullanıcıların, bilgisayar sistemindeki donanım ve yazılım kaynaklarını paylaşmalarını sağlayan sistemlerdir.

Ağ yapısını temel olarak;

 • Ağ Altyapısı
 • Aktif Cihazlar

şeklinde iki bölüme ayırabiliriz.

Ağ Altyapısı Nedir ?

Ağ altyapısı, bilgisayarları birbirine bağlayan,

 • Kablolar
 • Kabinler
 • Paneller
 • Prizler
 • Kablo Kanalları

gibi pasif bileşenleri içerir.

Aktif Cihazlar Nelerdir?

Aktif Cihazlar, ağ altyapısı üzerinde iletişimi sağlayan elektronik cihazlardır.

Bu cihazlar,

 • Bilgisayarlar (sunucu, istemci vs.) ve bunlar üzerinde çalışan yazılımlar (e-posta sunucusu, web sunucu, dns sunucu vs.)
 • Hub / switch / router / firewall gibi ağ trafiğini yöneten cihazlar.
 • Print server gibi ağ üzerinde bir donanımı ya da hizmeti kullanıcılara ulaştıran cihazlar.
 • Kablosuz ağ cihazları.

gibi cihazlardır. Ağ üzerinde iletişim, yetkilendirme, paylaşım, güvenlik bu cihazlar ve üzerlerinde çalışan yazılımlar ile sağlanır.

Ağ Kurulum Hizmetleri

Yukarıda, ağ altyapısı ve aktif cihazlar başlıkları altında sayılan ağ bileşenleri ile ilgili aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız

Ağ yapısının projelendirilmesi,

 • Kablo kanallarının, prizlerin, ağ kablolarının (UTP, Fiber Optik vs.), elektrik altyapısının montajı
 • Ağ cihazlarının, kabinlerin, panellerin montajı,
 • Ağ cihazlarının kurulumu, ayarlanması, çalıştırılması,
 • Ağ sunucu işletim sitemleri kurulumu (Windows NT, Windows 2000, Windows 2003, Novell Netware Server gibi)
 • Ağ ve Internet hizmetlerinin kurulumu (aktif directory, novell nds, dns, web server, exchange server, SQL server gibi hizmetlerin kurulması)
 • Ağ ve Internet hizmetlerinin ayarlanması, düzenlenmesi (Kullanıcı yetkilendirme; dosya, yazıcı vs. kaynakların paylaştırılması vb. )

Ağ Sorun Giderme Hizmetleri

 • Ağ yapısının yeniden projelendirilmesi, proje hatalarının tespiti
 • Kablo kanallarının, prizlerin, ağ kablolarının (UTP, Fiber Optik vs.), elektrik altyapısının yenilenmesi
 • Ağda yavaşlık, bağlantı sorunları gibi sorunların çözülmesi
 • Ağ cihazlarının sorunlarının çözülmesi, ayarlanması, çalıştırılması
 • Ağ sunucu işletim sitemleri sorunlarının çözülmesi (Windows NT, Windows 2000, Windows 2003, Novell Netware Server gibi)
 • Ağ ve Internet hizmetlerinin sorunlarının çözülmesi (aktif directory, novell nds, dns, web server, exchange server, SQL server gibi)

Kablosuz Ağlar (Wireless Networks)

Günümüzde mobil cihazların yaygınlaşması ile ortaya çıkan mobilite kavramı yeni network yapılarının doğmasına da neden olmuştur. Kullanıcılar artık masalarına bağımlı olmaktan çıkıp, ofis içinde, evinde, kafede veya havaalanında kablosuz ağlarla internete girebilmekte, günlük işlerini ofise bağımlı kalmadan sürdürebilmektedirler.

Kullanıcılar yeni nesil kablosuz ağ kartları taşıyan PC’leri ile ağ’lara rahatça ulaşabilmektedirler. Şirketler kablolu sistem yatırımlarından, kablosuz sistemlere kaymaktadırlar. Bunun en büyük avantajı kablolu ağlardaki sonlandırmaların değiştirilmesindeki güçlükler ve kullanıcıların belli noktalara bağımlı çalışma gerekliliğini ortadan kaldırmasıdır.

Yerel ağlarda genişletme, aktif cihazlarda port arttırımı derdi de sona ermektedir. Ayrıca iç ve dış anten üniteleri kullanılarak da ağın kapsama alanı kilometrelerle ifade edilecek ölçülerde arttırılabilmektedir.

Kablosuz ağ kurulum hizmeti ile ofisinizde gereksiz kablolamadan sizleri kurtarmaktayız.

Kablosuz Ağ kurulmadan evvel saha ziyareti ile testler ve araştırmalar yapılarak gerekli kablosuz ağ elemanlarına karar verilmektedir.

Bu eleman listesine göre ağ kurulumu ve yönetimi projelendirilmektedir.

Kurulum yapılan kablosuz ağ için istenirse uzaktan ağ yönetim hizmeti vermekteyiz.

Kablosuz Ağlar Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Firmamız ile iletişime geçiniz.

Ağ Hizmetleri

Bilgisayar Ağlarının Getirdikleri Avantajlar:

Bilgisayar ağlarının sunduğu ortak avantajlar şunlardır:

 • Ortak kaynak kullanımı (disk, yazıcı, cd-rom, modem vb. ) ile donanım maliyetleri düşer.
 • Ortak çalışma imkanını arttırarak takım çalışmalarını hızlandırır.
 • Çalışanların verimini ve performansını arttırır.
 • Dokümantasyon ve kağıt kullanım trafiğini azaltarak karışıklığı önler ve zaman kazandırır.
 • Dosyaların diskette taşınması yerine ağ üzerinde paylaşımı zaman kazandırır.
 • Mesajlaşma servisleri ile firma içindeki haberleşme ve iletişim dahil hızlı ve kolay sağlanır.

önemli bilgilerin yedeklenmesi daha kolay hale gelir.

Ağ Teknolojileri ve Ağ Hizmetlerimiz:

Firmaların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli ağ altyapısı, topolojisi ve çözümünden bahsetmek mümkündür. Ağ çözümleri sağlanırken ve bilgisayar ağları tasarlanırken gelişime ve ileriye dönük uygulamalara göre bir çalışma yapılmalıdır. Bunları yaparken bazı kriterlere dikkat edilmelidir. Bu kriterlerden önemlileri şu şekilde sıralanabilir:

Ağdaki Aktif Kullanıcı Sayısı:

Ağda aynı anda kaç kullanıcının çalışabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu parametre saptanırken kullanıcı sayısının artabileceği de hatırda tutulmalıdır. Aksi halde sistemde sonradan değişiklikler yapmak yüksek maliyet gerektirir ve zaman kaybına neden olur. Bu kriter özellikle merkezi ağ(login) sunucusu olan ağlarda önemlidir. çünkü ağ sunuculu işletim sistemleri ve ağ altyapıları (taşıyıcı omurga band genişliği ve hub – switch gibi ağ bağlantı cihazları) belirli kapasitelerin üzerinde çalışmaya başladıklarında sorunlar ortaya çıkar.

Ağın Kapladığı Alan ve En Uç Noktalar Arasındaki Mesafe:

Ağın kapsayacağı alan ve birbirine en uzakta bulunan düğümlerin (ağ cihazları) mesafesi dikkate alınarak ağ topolojisi, kablo tipi ve iletim cihazları seçilmelidir. örneğin en uzak mesafe 90 – 100 metreyi geçmiyorsa Category 5 – UTP kablo ve ethernet teknolojisi iletim cihazı olarak da uç sayısına bağlı olarak hub veya switch kullanmak uygun olacaktır.

Ağda Dolaşacak Veri Trafik Yoğunluğu:

Bu kriter özellikle ağda kullanılacak yapıların (kablo, hub, ağ birimleri, PC’lerin ağ adaptörleri gibi) destekledikleri band genişliklerine karar vermede önemli olmaktadır. Yüksek band genişliği olan bir ağ tasarlamak ağdaki iletim hızını arttırarak zamanı azaltacaktır. örneğin saniyede 10 Megabit veri taşıyan bir ethernet ağındaki veri trafiği yoğunsa ve bu yoğunluk performansı düşürüyorsa, band genişliğini saniyede 100 Megabit’e çıkarmak ağdaki haberleşme hızını arttıracaktır.

Mantıksal Grupların Oluşturulması:

Ağda ortak kullanılacak kaynaklara (yazıcı, fax, dosya, data vb.) kullanıcıların erişimi sağlanırken, mümkün olduğu kadar ortak çalışan kişilerin aynı mantıksal çalışma gruplarında kullanılması ve eğer birden fazla fiziksel segment (ağ bölümü) varsa, aynı segmentte yer alması uygun olacaktır. Bu işlerin daha düzenli ve hızlı yürütülmesini sağlayacaktır.

Güvenlik ve Güvenilirlik:

Ağda kullanıcılar kaynaklara erişirken bazı haklar ve sınırlandırmalar çerçevesinde ağ kaynaklarından faydalanırlar. Göreceli olarak geniş ağlarda, kullanıcıların ağa girebilmesi için login server’lar kullanılır.

Kullanıcı ağa bağlanmak için kullanıcı adını ve parolasını girmek zorundadır. Böylece ağ kaynaklarına kullanıcıların hangi haklar ve kısıtlamalarla erişebileceği tanımlanabilir ve bu tanımlama merkezi bir biçimde yapılarak güvenlik kontrolü tek elden yapılabilir. Bu yapı, bilgiye yetkili erişim imkanı sağlar. Yani her bilgi kaynağı herkes tarafından kullanılamaz. Bu yapının şekillenmesi tamamen firmanın güvenlik ihtiyaçlarına bağlıdır. Güvenlik açısından ve ağ servisleri bakımından geniş imkanlar sunan Microsoft NT ve Linux gibi ağ işletim sistemleri örnek olarak verilebilir.

Kullanılacak Ağ Servisleri:

Ağ yapısı tasarlanırken, ağda hangi servislerin kullanılacağı önceden belirlenmelidir. Yerel alan veya geniş alan ağlarda hangi servislerin kullanılacağı, ağda kullanılacak sunucu, istemci ağ yazıcısı, ağ cihazları vb. donanımın seçimini etkileyeceği gibi ağ işletim sistemi, band genişliği ve güvenlik unsurları gibi kavramların seçimini de etkiler. örneğin yerel bir ağınız varsa ve bu ağdan Internet’te bazı bilgilerin yayımlanmasını istiyorsanız (web sayfası üzerinden, ftp (dosya transfer protokolü) veya halka açık veri tabanları vb.) yerel ağınızın Internet’e bağlanması, sürekli açık olacak kesintisiz bir Internet altyapısı (kiralık data hatları ile) bu yapıya uygun bir band genişliği seçimi, isteğe göre web, ftp, mail sunucuları (Internet üzerinden mail hizmeti vermek için) yapılandırmak gerekecektir. Veya mobil kullanıcılarınızın uzaktan modemle ağınıza bağlanmasını istiyorsanız RAS (Remote Access Service, Uzak Erişim Servisi) servisinin kurulması gerekir. Bu tür kullanıcıların sayısı çok ise bu işlem için bir sunucu tahsis edilmesi gerekecektir. Veya birbirinden uzakta yerel ağlarınızın veri haberleşmesi, ses haberleşmesi yapmak üzere data hatlarıyla birbirlerine bağlanmasını isterseniz (Geniş alan ağ kurulması) buna göre bir yapılandırmaya gitmek gerekecektir. Ya da kullanıcılarınızın Internet’ten mail alıp mail göndermesi gibi bir ihtiyaç söz konusu ise ve bunu kendi yerel ağınızda yapmak istiyorsanız bir mail sunucusu kurmak gerekecektir. Diğer bir örnek de firma içinde web tabanlı, http protokolü ile firmanız bünyesinde bir intranet web sitesi kurarak kullanıcıların bilgi paylaşımı ve dokümanların ilgili kullanıcı ve gruplara dağıtımı otomatik hale getirilebilir. Bunu yaparken kullanıcıların katılımı (interaktif – dinamik bir site) sağlanabilir. Tüm bu servislerin kullanılabilmesi için daha değişik bir altyapı ve sunucu – istemci mimarisi gerekecektir.

Ağ Kurulum Hizmetleri

Yerel Alan Ağ Kurulumu Hizmet içeriği:

 • Altyapı planlaması (kablo tipi, band genişliği, fiziksel ve mantıksal segmentasyon belirlenmesi, ağ cihazlarının–seçimi)
 • Yapısal data kablolaması ve kanal döşenmesi
 • Ağın tasarlanması (Dosya – dizin erişimleri ve kullanıcı grupların planlanması)
 • Gerekli donanımın ve yazılımın temini ve kurulumu
 • Ağ sunucu, istemci ve servislerinin kurulumu
 • Performans testleri ve anahtar teslimi

Ağ Sunucu Kurulumu (Network Server) Hizmet içeriği:

 • Merkez ağ (login) sunucusu kurulumu (Microsoft NT server – PDC, Windows 2000 server, Advanced server veya Linux işletim sistemleri ile)
 • Dosya – dizin erişimi servisleri, ağ kaynakları ve ağ yazıcılarının kurulumu
 • Kullanıcı – grup düzenlemeleri ve güvenlik ilişkilerinin yapılandırılması
 • İstemci PC’lerde gerekebilecek konfigürasyonların yapılması

Web Sunucu Kurulumu (Internet – Firma ıçi veya Internet üzerinde) Hizmet İçeriği:

 • Web sunucu donanımının ve yazılımının seçilmesi ve temini (NT + Internet Information Server veya Linux—, Apache–server)
 • İşletim sistemi ve web sunucu programı kurulum ve konfigürasyonu
 • Web sunucu için istenilecek servislerin kurulumu ve konfigürasyonu

Mail Sunucu Kurulumu (Internet – Firma içi veya Internet üzerinde) Hizmet İçeriği:

Mail sunucu donanım ve yazılımının seçimi ve temini

işletim sistemi (Posta sunucu platformu – NT veya Linux) ve posta sunucu programının(Exchange server veya Send Mail) kurulum ve konfigürasyonları

İstemci PC’lerde gerekecek kurulum ve konfigürasyonlar

FTP Sunucu Kurulumu (Internet – Firma içi veya internet üzerinde):

FTP: File Transfer Protokol (Dosya Transfer Protokolü) FTP sunucusu ile firma içi ağda veya Internet üzerindeki kullanıcılara dosya transfer imkanı sağlanır. Böylece bilgisayar ortamında bilgi kaynaklarını saklayabileceğiniz bir sayısal kütüphane kurabileceğiniz gibi, hızlı ve güvenli bir şekilde kullanıcıların bu bilgi bankasına erişimi mümkün olabilecektir. Ayrıca bazı uygulama programlarını bu sunucuda tutarak, kullanıcıların bu uygulamalara erişimi ve kendi PC’lerine indirerek kurmaları sağlanır. Böylece uygulamaların disket, CD vb. medyalarla taşınmasına gerek kalmaz. Bu da virüslerin yol açacağı problemler ile mücadelede ekstra kolaylıklar getirir.

Hizmet çeriği:

 • FTP sunucu donanım ve yazılım seçimi ve temini
 • FTP sunucu kurulum ve konfigürasyonu
 • İstemci PC’lerde yapılabilecek konfigürasyon ve kurulum

Proxy Sunucu Kurulumu (Yerel Ağın Internet’e Bağlanması için):

Proxy sunucu ile yerel ağdaki PC’lere real IP adresi vermeden, tek bir IP adresi ile ve tek bir hat üzerinden Internet erişimi sağlamak mümkündür. Ayrıca proxy sunucu iç ağdaki kullanıcıların Internet’e erişimlerini ve Internet’ten iç ağa erişimleri kontrol etmede ve sınırlamada kullanılarak güvenlik mekanizması sağlar. Diğer avantajı da cache tutarak Internet üzerinden yapılan web işlemlerini hızlandırmasıdır.

Hizmet çeriği:

 • Proxy sunucu donanım ve yazılım seçimi ve temini
 • Proxy sunucu kurulum ve konfigürasyonu (NT+, MS Proxy veya Linux+ Squid)
 • istemci PC’lerde yapılabilecek konfigürasyonlar